Reklamacje

Reklamacje dotyczące Towarów


General Merchandise Sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, należy kierować na adres sklep@g2g-obuwie.pl Reklamacje można również składać drogą elektroniczną na naszej stronie www.g2g-obuwie.pl. Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie otrzymają Państwo potwierdzenie otrzymania reklamacji pocztą elektroniczną. Mogą Państwo również skorzystać z poniższego formularza reklamacji dostępnego tutaj: Formularz reklamacji towaru.

General Merchandise Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, reklamowany towar zostanie naprawiony lub wymieniony towar wolny od wad. Klient otrzyma zwrot kosztów związanych z odesłaniem reklamowanego towaru (wyliczonych w oparciu o cennik Poczty Polskiej dla paczek ekonomicznych). W przypadku braku towaru na wymianę, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, jeżeli takowa została użyta przy zakupie reklamowanego towaru.


Reklamowany towar należy wysłać na poniższy adres: General Merchandise Sp. z o. o., ul. Ułanów 49 B2, 05-552 Kolonia Warszawska.

Prosimy o dołączenie podpisanego formularza reklamacji towaru wraz z dowodem zakupu.


Uwaga! Reklamacji nie podlegają:

  • Części wymienne, np. fleki.
  • Towar uszkodzony mechanicznie (przetarcia, obicia, rysy, nacięcia).
  • Ozdobne elementy towaru uszkodzone mechanicznie (frędzle, guziki, klamry, suwaki, inne aplikacje).
  • Naturalne zużycie towaru.
  • Wady wynikające z niewłaściwej konserwacji.
  • Farbowanie towaru wynikające z nadmiernej potliwości, zawilgocenia, przemoczenia lub niewłaściwego użytkowania.
  • Przebarwienia powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.


General Merchandise Sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić General Merchandise Sp. z o. o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: General Merchandise Sp. z o. o., ul. Ułanów 49 B2, 05-552 Kolonia Warszawska, mailowo pod adres sklep@g-merchandise.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
General Merchandise Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


Rozstrzyganie sporów.


Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy General Merchandise Sp. z o. o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


Konsumentowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. poprzez zwrócenie się do polubownego sądu konsumenckiego, postępowanie mediacyjne, skorzystanie z bezpłatnej pomocy właściwego rzecznika konsumentów oraz innych organizacji działających w ramach ochrony konsumentów. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy General Merchandise Sp. z o. o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę General Merchandise Sp. z o. o.


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel